Vilkår for brug

Velkommen til den officielle internetside (“Webstedet”) af Sparkasse Rein, Limited (“Sparkasse”). Oplysningerne på dette websted er af generel art, og brugerne bør ikke stole på nogen information heri i forbindelse med et bestemt problem uden at tage bank-, investerings- og finansiel eller anden professionel rådgivning. Sparkasse kræver, at alle personer, der bruger dette websted, læser og anerkender følgende oplysninger.

Læs disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Ved at få adgang til denne hjemmeside og eventuelle sider heraf accepterer du at acceptere betingelserne nedenfor. HVIS DU IKKE ER ENIGE OM, BEMÆRK IKKE TIL DETTE WEB-STED ELLER SÅDAN SIDER HERAF.

1. ÆNDRINGER TIL BRUGSVILKÅRENE.

Sparkasse kan ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid og uden forudgående varsel. Du bør gennemgå den nyeste version af disse vilkår og betingelser ved at besøge Sparkasse Site og klikke på hyperlinket Vilkår for brug, der findes nederst på siden. Din fortsatte adgang til og brug af dette websted udgør din accept af disse Vilkår for brug som ændret. Den eneste meddelelse om ændringer eller ændring af disse vilkår og betingelser vil ske ved Sparkasse-udgivelse, der er revideret for brug på denne hjemmeside. Sparkasse meddeler dig ikke separat om ændringer eller ændringer.

2. ANVENDELSE AF INFORMATION OG MATERIALER.

Oplysningerne på dette websted udgør ikke et tilbud eller en opfordring til investering, finansiel eller bankvirksomhed, der leveres af Sparkasse. Indholdet på denne hjemmeside er til orientering og udgør ikke en kontrakt eller et grundlag for en aftale, som kun kan opnås ved at udfylde de relevante spørgeskemaer til kontoopskrivning, udfylde de relevante kontooplysninger, der kan sendes til dig sammen med krævede verifikationsoplysninger og aftale med Sparkasse om at etablere et medlemsforhold med dig og i forbindelse dermed med at åbne et eller flere konti til dig. Dette websted bør ikke betragtes som et tilbud eller en opfordring til at sælge opsparing, lån, investeringer, finansielle eller enhver anden tjeneste eller produkt i enhver jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en opfordring ikke er lovlig, eller hvor den person, der fremsætter et sådant tilbud eller en opfordring, ikke er kvalificeret til at gøre det eller til enhver, for hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud eller en opfordring. Da distribution af de materialer, der er beskrevet på dette websted, kan begrænses ved lov i visse jurisdiktioner, skal personer, der har adgang til dette websted, oplyse sig om og overholde sådanne restriktioner. UANSATT I OVERENSSTEMMELSE MED HENHOLD TIL DE FORENEDE PARAGRAFER, ER DU ENIGE OM AT REPRODUKTER, RETRANSMITER, FORDELER, SALG, DISTRIBUTERER, OFFENTLIGGER, UDVIDER ELLER OMFØLGER NÅGON TJENESTE ELLER MATERIALER PÅ NOEN MÅDE ELLER FOR HENSYNTE FORMÅL (HVOR PERSONLIGE ELLER VIRKSOMHED) UDEN SPARKASS OG / ELLER DATABESTANDERNE UDEN FØRSTE EXPRESS SKRIFTLIG HENSYN TIL. I TILFØLDE SKAL DU IKKE UDEN DEN FORENEDE EXPRESS SKRIFTIGE BEGRUNDELSE AF SPARKASS OG DE RELEVANTE DATABRODUKTØRER GØR KOPIER AF NOGEN AF DEN SOFTWARE ELLER DOKUMENTATION, DER KAN LEVERES ELEKTRONISK ELLER ANVENDT, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, OVERSÆTTELSE, NEDBRYDNING, DISASSEMBLING ELLER CREATIVE DERIVATIVE WORKS.

3. BEGRÆNSNINGER OM INVESTERINGSVEJLEDNING OG PROFESSIONEL RÅD

Uden at begrænse det foregående er Sparkasse’s tjenester og de her beskrevne investeringsvogne ikke blevet registreret eller licenseret i henhold til nogen amerikansk værdipapirlovgivning og tilbydes eller sælges ikke direkte eller indirekte i USA eller et af dets territorier eller ejendele eller områder underlagt dets jurisdiktion eller til borgere eller personer deraf. Da de tjenester og investeringsmidler, der er beskrevet heri, kan begrænses ved lov i visse jurisdiktioner, bør du informere dig om sådanne begrænsninger i dit bopælsland. Hvis du er hjemmehørende i et land, hvor de her beskrevne ydelser ikke er tilgængelige, eller du ellers er begrænset på nogen måde, må du ikke forsøge at registrere dig som medlem af dette finansieringsinstitut eller bruge det. Bemærk også, at de her beskrevne ydelser ikke er tilgængelige for nogen, der i henhold til lovgivningen i det land, hvor han eller hun er hjemmehørende, er mindreårig eller ellers ubetinget at være part i en kontrakt. Visse tjenester og investeringsvogne, der tilbydes af Sparkasse, er muligvis ikke tilgængelige for visse nuværende og / eller potentielle medlemmer, hvad enten de er bosat eller af andre grunde, og der bør henvises specifikt til eventuelle ansvarsfraskrivelser og de særlige vilkår og betingelser der styrer hver service- og investeringskøretøj. Alle tjenester og investeringsvogne tilbydes efter eget valg af Sparkasse. Sparkasse forbeholder sig ret til at afvise ansøgninger om registrering og ophæve enhver transaktion indgået af en forbudt person beskrevet ovenfor. Åbning af en konto hos Sparkasse og anvendelse af nogen af ​​de tjenester eller investeringsvogne, der beskrives heri af en person, vil udgøre en repræsentation for, at en sådan person ikke er forbudt af en sådan brug, og at alle oplysninger, der er givet i forbindelse dermed, er korrekte og fuldstændige. Ingen oplysninger på hjemmesiden udgør en anbefaling eller en opfordring til at købe eller opfordre til et tilbud om at sælge værdipapirer eller et tilbud om at acceptere indskud eller at levere andre produkter eller tjenesteydelser eller investeringsmidler i enhver jurisdiktion til enhver person, som den kan være ulovlig at fremsætte en sådan anbefaling, invitation, opfordring eller tilbud.

4. Nøjagtighed af oplysninger

Oplysninger på dette websted kan ændres og opdateres uden varsel fra tid til anden. Meddelelser og oplysninger, der overføres via internettet, må ikke være fri for indblanding fra tredjeparter og bør kontrolleres uafhængigt. Det er brugerens ansvar at sikre, at vira ikke kommer ind i systemet, og Sparkasse påtager sig intet ansvar herom. Hverken Sparkasse (eller nogen anden person, der er involveret i levering og vedligeholdelse af dette websted) påtager sig noget ansvar for nøjagtigheden af ​​de oplysninger, der gives på hjemmesiden, og brugen af ​​sådanne oplysninger er udelukkende for brugerens risiko. Sparkasse påtager sig intet ansvar for tab eller skade af hvilken som helst art inklusive, men ikke begrænset til, tab af overskud, goodwill eller enhver form for økonomisk eller andet økonomisk eller direkte eller specielt indirekte eller følgeskader, uanset om der opstår uagtsomhed eller overtrædelse af kontrakt eller anden pligt som følge af brug af eller afhængighed af oplysningerne på dette websted.

5. UDVALGELSE AF GARANTIER

Bortset fra instruktionerne vedrørende brug af indbetalinger og betalingstjenester og oplysninger om rentesatser, der aktuelt gælder, frafalder Sparkasse ingen garanti og (i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov) frasiger sig ethvert ansvar for enhver data, information eller rådgivning, du får fra Websted, herunder enhver konsekvens af at handle med sådanne data, information eller rådgivning. Oplysningerne på dette websted må ikke kopieres, transmitteres eller gengives på nogen form eller måde uden forudgående samtykke fra Sparkasse. Alle ophavsret og lignende rettigheder i designet og indholdet af dette websted er forbeholdt Sparkasse og dets licensgivere.

6. INDGIVELSER

Ved at indsende ideer, forslag, dokumenter og / eller forslag til Sparkasse gennem sine Kontakt os links, anerkender og accepterer du: (a) dine bidrag indeholder ikke fortrolige eller proprietære oplysninger; (b) Sparkasse er ikke underlagt nogen fortrolighedsforpligtelse, udtrykkeligt eller underforstået med hensyn til Bidragene; c) Sparkasse har ret til at bruge eller oplyse (eller vælge ikke at bruge eller oplyse) sådanne bidrag til ethvert formål på nogen måde i ethvert medie over hele verden; d) Sparkasse kan have noget som ligner de bidrag, der allerede er under overvejelse eller under udvikling (e) Dine bidrag bliver automatisk Sparkasse’s ejendom uden Sparkasse’s forpligtelse til dig; og (f) du har under ingen omstændigheder ret til nogen kompensation eller refusion af nogen art fra Sparkasse.

7. VILKÅR
Du accepterer at holde Sparkasse og dets datterselskaber, datterselskaber, officerer, agenter, medarbejdere, partnere og licensgivere skadesløse og holdes skadesløse for ethvert krav eller krav, herunder de rimelige advokatgebyrer, der foretages af tredjepart på grund af eller som følge af indhold, du sender , postere, sende, modificere eller på anden måde gøre tilgængelig via Sparkasse-tjenesterne, din brug af Sparkasse-tjenesterne, din forbindelse til Sparkasse-tjenesterne, din overtrædelse af vilkårene for brug eller din krænkelse af andres rettigheder.

8. BEGRÆNSNING

Du kan opsige din Sparkasse-konto, enhver tilknyttet e-mail-adresse og adgang til Sparkasse-tjenesterne ved at indsende en sådan opsigelsesanmodning til Sparkasse. Du accepterer, at Sparkasse uden forudgående varsel kan opsige, begrænse din adgang til eller suspendere din Sparkasse-konto, enhver tilhørende e-mail-adresse og adgang til Sparkasse-tjenesterne. Årsag til en sådan opsigelse, begrænsning af adgang eller suspension skal indeholde, men ikke være begrænset til, a) overtrædelser eller overtrædelser af brugsbetingelserne eller andre indarbejdede aftaler eller retningslinjer, b) anmodninger fra retshåndhævende myndigheder eller andre statslige organer ( c) ophør eller materiel ændring af Sparkasse-tjenesterne (eller dele heraf), (d) uventede tekniske eller sikkerhedsmæssige problemer eller problemer, (e) forlængede perioder med inaktivitet, (f) og / eller engagement i dig i svigagtige eller ulovlige aktiviteter . Endvidere er du enig i, at alle opsigelser, adgangsbegrænsninger og årsagssammenhæng skal ske i Sparkasse eget skøn, og at Sparkasse ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for enhver opsigelse af din konto, en tilknyttet e-mail-adresse eller adgang til Sparkasse-tjenesterne.

9. COPYRIGHT

Ophavsret i de oplysninger, der er indeholdt i disse websider, er jeg i overensstemmelse med internationale traktater og lovgivningen i mange lande. Det ejes af Sparkasse Holdings Co., Ltd. medmindre andet er angivet. Du kan downloade en enkelt kopi af dette dokument og lave en enkelt kopi, hvor det er nødvendigt for brug som reference. Medmindre andet er tilladt i henhold til gældende lovgivning, må ingen del af denne publikation ellers reproduceres, tilpasses, udføres offentligt eller overføres i nogen form ved enhver proces (grafisk, elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering, optagelse, tapning eller ved oplagring i en informationsopsamling system) uden det specifikke skriftlige samtykke fra Sparkasse Holdings Co., Ltd.